Zestaw narzędzi integracyjnych

Zaloguj się aby otworzyć kurs

Login Sign up

Być słyszanym w nowej wspólnocie

0% completed

Jakie usługi są dostępne dla Ciebie

0% completed

Kompetencja kulturowa

0% completed

Mówienie szczerze jak jest

0% completed

Posiadanie perspektywy globalnej

0% completed

Przeciążenie informacyjne i sposób radzenia sobie z nim

0% completed

Skuteczna komunikacja

0% completed

Twoja własna przeszłość jest ważna

0% completed

UE i jej korzyści

0% completed

Wirtualne nowe społeczności

0% completed

Zaangażowanie w nową wspólnotę

0% completed

Zrozumienie naszego dziedzictwa kulturowego

0% completed