IO3 - Vzdělávací program pro pracovníky

Sada zdrojů, které obsahují intelektuální výstupy 1 a 2, představuje významnou inovaci, pokud jde o v současnosti dostupné nástroje podpory integrace migrantů. Aby bylo zajištěno, že z těchto zdrojů bude možné získat maximální užitek a využití, bude poskytnut komplexní program dalšího vzdělávání pro komunitní pedagogy. Pedagogové jsou jedním z klíčových multiplikátorů v rámci projektu EXEMPLAR.

Pripravíme  nové kurikulum vzdělávání pro pracovníky. Rovněž se budeme zabývat výzvami, kterým pedagogové čelí, jejich požadavkům na vzdělávání a odbornou přípravu prostřednictvím různých on-line a alternativních učebních nástrojů, a budeme se snažit poskytovat podporu nezbytnou pro profesionály pracující v nekonvenčních prostředích. Budeme klást značný důraz na podporu reputace, profesionality a postavení  pracovníků v přímé práci s cílovou skupinou. Odhaduje se, že program dalšího vzdělávání bude zahrnovat 40 hodin výcviku tvořeného 25 hodin výuky ve třídě a 15 hodin samovzdělávání.

Click HERE to view the Success story videos related to the In-service training programme.

Licence Creative Commons Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

Curriculum-In-service Training Programme

Stáhnout

Online zobrazení

In-service Training Programme-IO3 Handbook

Stáhnout

Online zobrazení

IO3-Presentation-How to be a good educator-1

Stáhnout

Online zobrazení

IO3-Presentation-Integration and Me

Stáhnout

Online zobrazení