E3 Animační Workshop v České Republice

V 21. měsíci se bude konat animační akce s cílem zapojit mladé migranty. Každý partner bude podporovat nově vyškolené vedoucí integrace při rozvoji jejich místních sítí mládeže z řad migrantů. Tohoto semináře se zúčastní někteří z pedagogů  a profesionálů, kteří absolvovali školení; někteří z mladých migrantů, kteří dokončili kurz pro integrační vůdce; a mladí migranti z místní oblasti, kteří by mohli mít prospěch z integračních nástrojů vyvinutých v budoucnosti. Této akce se zúčastní minimálně 20 lidí a budou seznámeni s výstupy vyvynutými v projektu.