Vítejte!

Projekt "Exemplar - Mladí migrantští integrační leadři"  je partnerství v rámci programu Erasmus+ pro vzdělávání dospělých. Předmětem projektu je budování nezbytného překlenovacího kapitálu mezi hostitelskými a přistěhovaleckými komunitami; a mezi komunitami migrantů navzájem. Hlavním cílovým publikem pro šíření a využívání projektu EXEMPLAR jsou odlišné cílové skupiny: dospělí v dalším vzdělávání, komunitní pedagogický personál a zejména ti, kteří pracují v organizacích na podporu migrantů, aby vybudovali svou schopnost poskytovat vzdělávací programy zaměřené na integraci na míru a učební osnovy pro integrační leadry, stejně jako soubor zdrojů pro mladé členy migrující komunity žijící v partnerských zemích k využití svého potenciálu jako peer integrační leadři své komunity.

Co je tak inovativního na projektu EXEMPLAR?

Naším cílem je podporovat migranty, aby rozvinuli ocenění vlastního dědictví a kulturního dědictví své hostitelské země v Evropě. Prostřednictvím rozvíjení tohoto intenzivního povědomí o kulturním dědictví a hodnotách Evropy budeme schopni dosáhnout větší sociální soudržnosti mezi migrujícími a hostitelskými komunitami. Vyškolení mladých migrantů, kteří povedou integrační proces, představuje opravdu přístup zdola nahoru k integraci migrantů. 

Vynikající odborníci z řad migrantů často nemohou pracovat ve svém oboru z důvodu nedostatečné plynulosti jazyka a nedostatku kontaktů. Všechno výše uvedené přispívá k riziku sociálního vyloučení a izolace To je přesně ten důvod, proč se realizuje projekt EXEMPLAR. Naším cílem je porovnat nejlepší příklady postupů v Evropě a nalézt řešení pro nový kurz, který se stane užitečným nástrojem pro mladé migranty a pomůže jim být integrujícími leadry, kteří budou vést a pomáhat ostatním migrantům po celé Evropě integrovat se do místní komunity a překonat všechny překážky