ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ!

Το έργο EXEMPLAR χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και έχει διάρκεια από το Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020.

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το πρόγραμμα, τους πόρους που αναπτύσσουμε και μια ηλεκτρονική πύλη εκμάθησης.

Μερικά στοιχεία για το έργο EXEMPLAR

Στόχος
Να υποστηριχθεί η απόκτηση βασικών πολιτικών και κοινωνικών ικανοτήτων και να επιταχυνθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών στις κοινότητές τους μέσω προγραμμάτων σπουδών νέων επικεφαλής της ένταξης.

Σε ποιούς απευθύνεται το έργο
Σε μετανάστες, σε εκπαιδευτικό προσωπικό πρώτης γραμμής και ειδικά σε όσους εργάζονται σε οργανισμούς υποστήριξης μεταναστών.

Δράσεις

Το έργο θα ασχοληθεί με...

  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση νέων μεταναστών ώστε να ενεργούν ως ηγέτες της ενσωμάτωσδης και πρότυπα για τις μεταναστευτικές κοινότητες

  • Δημιουργία μια ενδοεπιχειρησιακής κατάρτιση για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρώτης γραμμής.

  • Δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων για να υποστηρίξετε την εκπαίδευση

  • Δημιουργία  ενός περιβάλλοντος εκμάθησης στο διαδίκτυο όπου θα φιλοξενηθούν οι εκπαιδευτικοί πόροι που θα αναπτυχθούν.

Δραστηριότητες
  1. Σεμινάριο για προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων την άνοιξη του 2020.

  2. Μια τριήμερη εκπαίδευση για 2 εκπαιδευτές από κάθε εταίρο στην Κύπρο

Πνευματικά παράγωγα
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ηγέτες Ένταξης (Integration Leaders Curriculum) για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρώτης γραμμής.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.